Beewairizace

BEEWAIRIZACE - exkluzivní technologie vyvinutá společností BEEWAIR

BEEWAIRIZACE

je technologie, která umožňuje vytvořit studenou plazmu pomocí výboje v dielektrické bariéře spojené s katalyzátorem, kterého povrch elektrody tvoří oxid železa.

Tato technologie je aplikovaná do nitra fotokalytického reaktora s tangenciální geometrií.

Doplnění katalyzátorů o polovodiči umožňuje bipolárnímu ionu a ozónu se změnit okamžitě na volné radikály na povrchu elektrod.

Včlenění dovnitř fotokalytického reaktoru s tangenciální geometrií reaktoru umožňuje vytvořit homogenní oblak volných radikálů v celém objemu modulu, čím se úprava optimalizuje.

Když organické sloučeniny znečistěného vzduchu vniknou do mlhy volných radikálů, uhlíkové řetězce se štěpí a mineralizují se na stabilní molekuly H2O, O2, N2 a CO2.

Důležitá poznámka :

Tato technologie umožňuje upravit vzduch v interiéru, přičemž všechny reakce probíhají uvnitř reaktoru. Délka života volných radikálů je velmi krátká (10-12 sekund), proto žádný volný radikál neopustí daný prostor.

Plazma sestávající z okolního vzduchu silně ionizovaného bipolárním způsobem obsahuje ozón, který je ve větším množství toxický a zapříčiňuje vznik formaldehydů.

Pokud se ozón netvoří v hermeticky uzavřeném reaktoru (Beewairizace), zapříčiňuje vznik sekundárních znečisťujících látek.


HLAVNÍ PŘEDNOSTI TECHNOLOGIE

- účinnost byla dokázána v mnohých případech / konfiguracích

- napomáhá přirozené regeneraci organismu a zvyšuje obranyschopnost vůči alergiím, virům atd.

- zařízení může fungovat za přítomnosti člověka, zvířete nebo potravin

- zpracování vzduchu je samostatné, bez zásahu člověka

- technologie nevytváří žádný odpad ani sekundární znečisťující látky

- nevytváří ozón ani iony

- ekonomický provoz

- nenáročný na údržbu

Díky všem těmto se Beewairizace stává jedinečnou a revoluční technologií !

LIMITY TECHNOLÓGIE

- Optimální průtok :

Je důležité nastavit maximální průtok upravovaného vzduchu se zřetelem na koncentraci biologických kontaminantů a chemických znečisťujících látek, aby bylo zajištěné úplné zpracování bez vytváření meziproduktů.

- Molekula H2S - Sirovodík :

Molekula H2S je částečně degradovaná Beewairizací a tvoří molekulu H2SO4, kyseliny sírové. Tato molekula je celkovo méně nebezpečná jak H2S, ale v případě značné koncentrace je nutné předvídat zpracování po proudu nebo připojit brumizaci/fogování, aby byla přeměna úplně dokončená.

- Molekula Cl2 - Dichlor :

Molekula Cl2 se nerozkládá technológií Beewair. Médium je schopné ji uskladnit díky svému podkladu z aktívního uhlíku, ale v případě velké koncentrce bude potřebné počítat s pravidelnější údržbou.

- Molekula H2O2 : Peroxid vodíku

Když modul BEEWAIR ukončí zpracování vzduchu, tedy vyskytují se tu už jen molekuly H2O, O2, CO2, a N2, mohou se tvořit v malém množství molekuly H2O2 (peroxid vodíka). Jeho koncentrace nepřekročí 0.05 PPM zatímco VME je 1 PPM (zdroj INRS). Molekula je identifikovatelná díky svému "kovovému" pachu, který lze cítit, pokud je v místnosti přítomných několik PPM. Jednoduché řešení na odstranění pachu spočívá v uvedení přístroje do činnosti manuálním způsobem v čase nejvýraznější kontaminace, nebo ho aktivovat tempicky pomocí časovače. Přítomnost molekul peroxidu vodíku přispívá kromě jiného k dekontaminaci povrchů vzduchem.

Celá prezentace viz zde.